Fjodor Lukjanov szerint 2022 februárja egy történelmi kísérletnek vetett véget. A kísérlet fő kérdése az volt, hogy Oroszországot bele lehet-e illeszteni egy olyan világrendbe, melyet nélküle dolgoztak ki a vezető nyugati államok, és amely rendben Oroszország számára ugyan meg volt adva a fejlődés lehetősége, de csak azokon a kereteken belül, melyet a rend megalkotói jónak láttak. A válasz: nem.

Oroszország többé nem kíván beilleszkedni a nyugati világrendbe, de kilépése azt is jelenti, hogy a nyugati világrend megszűnik dominánsnak lenni.

Az orosz elnök 2022. február 21-én elhangzott beszéde az egész 20. századi orosz múltat tekintette át. Annak ellenére, hogy a második világháborús dicső múltat elevenítette fel, a beszédből úgy tűnik, hogy a Lenintől Gorbacsovig tartó kommunista időszakot inkább valami anomáliának tekinti az orosz történelemben.

Lukjanov szerint Oroszország csak akkor nyerhet ebben a konfliktusban, ha a jelenlegi világrendszer összeomlik, és helyette valami más emelkedik ki – tehát nem pusztán Oroszországot dobják ki a jelenlegi rendszerből. A világrend válsága egyébként nem 2022-ben kezdődött, eróziója már régóta tartott.

Oroszország új ajánlata sok tekintetben a régi világhoz való visszatérést jelenti, azaz: univerzalizmus helyett az értékek pluralizmusát, többközpontúságot, és a nyílt katonai erő bevetését. Dehát a  történelem nagy részében ezek az elvek működtek.

(kép: orosz harci járművek a Szeverszkij Donyec folyónál 2022 áprilisában)