A Levada orosz közvéleménykutató márciusban 1600, különböző oroszországi régiókban élő ember bevonásával készített felmérést arról, hogy mit gondolnak az oroszországiak az állam szerepéről és az emberi jogokról.

A megkérdezettek majd fele (49 %) szerint az államnak gondoskodnia kell minden polgáráról, tisztességes életkörülményeket biztosítva. 41 % szerint az államnak csak az a dolga, hogy egyenlő esélyeket biztosítson mindenki számára. Érdekes, hogy évről évre csökken a jólétet biztosító állam híveinek aránya (2007 őszén ez még 66 % volt, 2011 októberében 58 %), de nő az esélyteremtő államot jónak látók aránya (2007 ősz: 24 %, 2011 október: 34 %).

A túlnyomó többség (72 %) viszont most is elvárja, hogy a hatalom általában véve gondoskodjon az emberekről.

Az emberi jogok kapcsán a legtöbben (47 %) úgy gondolják, az egyes embernek jogában áll harcolnia jogaiért, még akkor is, ha ez ellenkezik az állam érdekeivel. Csak 8 % gondolja azt, hogy az egyes ember érdekei felül állnak az állam érdekein, és szintén 8 % véli ennek az ellenkezőjét (miszerint az állam érdekei fontosabbak, mint az emberi jogok). 25 % szerint „bizonyos esetekben” az állam érdekeit előbbre kell helyezni, mint az egyes ember jogait.

Többen vélik úgy (50 %), hogy erősíteni kellene a jelenlegi hatalom feletti társadalmi kontrollt, 40 % szerint viszont a hatalmat kellene még tovább erősíteni (egyébként 2011 decemberében voltak a legtöbben azok, akik a társadalmi kontrollt növelték volna – akkor 60 %). 

A hatalom és a nép viszonyát illetően a legtöbben (44 %) úgy gondolják, hogy a népnek és a hatalomnak tisztelnie kell egymást, és a törvények szerint kell együttműködniük – azaz e vélekedés különválasztja és két egymástól független aktorként képzeli el a „népet” és a „hatalmat.” 39 % szerint a népnek és a hatalomnak egynek kell lennie, a hatalomnak a népre kell támaszkodnia. 5 % szerint a hatalomnak joga lenne akár erőszakot is alkalmaznia a néppel szemben, 8 % szerint viszont a hatalmat a társadalom szoros kontrollja alá kell helyezni.

A megkérdezettek 24 %-a szerint a jelenlegi oroszországi hatalom teljesíti a társadalommal szembeni kötelezettségeit, 18 % szerint nem teljesíti. A legtöbben (42 %) ellentmondásosan látják a hatalom ezen teljesítményét.

A legtöbb oroszországi (55 %) igyekszik lehetőség szerint elkerülni a hatalommal való találkozást. 25 % úgy érzi, élete teljes mértékben a hatalomtól függ (!), s csak 10 % nyilatkozott úgy, hogy pragmatikus viszonya van a hatalommal. Az oroszországiak 78 %-a szerint neki személyesen nincs befolyása a döntéshozatalra, 18 % úgy érzi, van ilyen lehetősége.