A Levada Központ október végén felmérést készített arról, hogyan viszonyulnak az oroszországiak a demokráciához. A kutatásban 1630 ember vett részt Oroszország 46 régiójából.

A megkérdezettek többsége, 62 %-a szerint Oroszországnak demokráciára van szüksége. 24 % szerint Oroszországtól idegen a demokrácia.

Érdekes válaszok születtek arra a felvetésre, hogy tulajdonképpen milyen demokrácia is kell Oroszországnak. A legkevesebben úgy gondolták, hogy Oroszországnak nyugati típusú demokrácia kell (13 %), ennél is többen vélték, hogy Oroszországnak „szovjet típusú demokráciára” van szüksége (16 %), a legtöbb válaszadó (55 %) szerint Oroszországhoz sajátos, „a nemzeti hagyományokat figyelembe vevő” demokrácia illik.

Egyre kevesebben gondolják, hogy lehetséges baráti, előítéletektől mentes viszony Oroszország és a Nyugat között. Már csak 26 % vélekedik így, 1999-ben még 52 % volt ez az arány. A megkérdezettek majd kétharmada (64 %) szerint a nyugati-orosz viszonyban mindig is lesz némi bizalmatlanság (1999: 38 %).

Ma már többen vannak Oroszországban, akik számára a nyugati életvitel nem vonzó (42 %, ezzel szemben 34 % számára szimpatikus a nyugati életforma), itt a közelmúltban egy trendforduló következett be, még néhány éve (2008) is többségben voltak azok, akik számára a nyugati életvitel inkább vonzónak tetszett (46 % vs. 30 %).

Egyébként a megkérdezettek 16 %-a beszél idegen nyelven, 68 %-uk még soha nem volt külföldön, több mint fele nem is kívánkozik elhagyni Oroszországot. A kutatás arra is rámutatott, azok az oroszországiak, akik voltak már külföldön és beszélnek legalább egy idegen nyelven, inkább demokráciapártiak és vonzóbbnak tartják a Nyugatot, mint azok, akik még soha nem jártak külhonban.