2014. szeptember 15-e és 20-a között Gyóni Gábor, a Ruszisztikai Központ tudományos munkatársa nemzetközi konferenciákon vett részt Kisinyovban, a Moldovai Köztársaság fővárosában.

Szeptember 15-én a „Jaşi-kisinyovi operáció: mítoszok és realitás. Moldova és Délkelet-Európa fasiszta megszállás alóli felszabadulásának 70. évfordulójára” сímű nemzetközi konferencián vett részt (szakmai szervezők: Gorcsakov Alapítvány – Moszkva, a FÁK Országok Intézete – Moszkva, Történelmi Emlékezet Alapítvány – Moszkva, „Pro-Moldova” Történészek és politológusok egyesülete – Kisinyov, Haza – Eurázsiai Szövetség –  Kisinyov), ahol moldovai, orosz, ukrán, román, boszniai kollégákkal vitatták meg a Románia második világháborús kiugrásához és a balkáni német front összeomlásához vezető események összefüggésrendszerét. Szóba került Moldova román megszállásának története, a holokauszt, a háború megítélése a moldovai és román historiográfiában, a jaşi-kisinyovi operáció hadtörténete és következményei a környező (Románia, Jugoszlávia, Magyarország, Bulgária) államok jövője szempontjából.

Szeptember 16-án a konferencia résztvevői kirándulás tettek az 1944-es besszarábiai ütközetek emlékhelyén a Dnyeszter partján (Serpenszkij placdarm), majd ellátogattak Tiraszpolba.

Szeptember 18-án vette kezdetét a „Pro-Moldova” Történészek és politológusok egyesülete szervezésében a „Moldova fejlődésének perspektívái a Fekete-tenger térségének gazdasági és energetikai kontextusában” című nemzetközi konferencia. A konferencia moldovai, német, orosz, ukrán, román, bolgár, török, grúz, azerbajdzsán résztvevői szeptember 18-án kirándulást tettek a feltehetően magyar eredetű Orhei régészeti komplexumához. A maratoni, 10 órától 20 óráig tartó szimpóziumra szeptember 19-án került sor Kisinyovban. A tudományos ülés megnyitóján a moldovai parlament és az orosz Állami Duma képviselői is felszólaltak. A helyenként élénk vitákkal kísért szakmai eszmecserére rányomta bélyegét az ukrajnai válság. A szakértők között nem alakult ki egységes vélemény sem az ukrajnai háború, sem a Fekete-tenger térségét érintő energetikai projektek (például a Déli Áramlat) megítéléséről.

(russtudies.hu)