Szeptember 9-én jelent meg a Novaja Gazetában Julija Latinyina, az éles nyelvű orosz újságíró, író cikke Oroszország és Európa viszonyáról.

A Majdan győzelme óta orosz politikusok, újságírók felfedezték a sajátos orosz kultúrát, mely szemben áll az európai lélektelenségnek. 

De mi is a sajátos orosz kultúra? Orosz kultúra valóban létezik, és számos jelentős alkotással járult hozzá a világ kultúrájához.

A probléma abban van, hogy az orosz kultúra akkor lett nagy, amikor Oroszország Európa lett.”

Csajkovszkij nem a balalajka révén lett nagy, Puskin a Carszkoje szjelói Líceumban született meg és nem Arina Rogyionovna (a Puskin család paraszti származású dajkája) mesevilágában. Az orosz kultúra, az orosz tudomány, az orosz irodalom, az orosz zene, az orosz festészet Lomonoszovtól Landauig, Puskintól Tolsztojig, Brjullovtól Muszorgszkijig akkor lett nagy, amikor a nyugati kultúra része lett.

Ha I. Péter nem tette volna Oroszországot az európai világ részévé, akkor nemcsak Tolsztoj és Turgenyev nem lett volna, hanem a patrióták által kedvelt Oroszországi Birodalom sem.

A Moszkvai Rusz a Domosztrojjal, idegengyűlölettel, technikai elmaradottságával a geopolitikai térben olyan helyet foglalt volna el, mint az ősi és elmaradott Perzsia.

A patrióták akkor most nem bánkódnának Ukrajna elvesztése miatt. Ukrajna Lengyelország vagy Litvánia része lenne. A Krím tatár lenne, Szmolenszk lengyel, az urengoji gázmezőket Nagy-Svédország termelné ki, az ipari szuperhatalom Japán határai az Urálnál húzódnának.

Péter oltotta be Oroszországot az európai kultúrával, helyesebben, „oltotta vissza”, mert az első oltást a vikingek végezték el, de aztán a tatárok kivágták gyökeréig a fát. Iszákossággal, opricsnyinával, Fegyka Baszmanov cár előtti táncával, a cár csizmáját csókolják, miközben az vágja a fejeket, a saját felsőbbségbe vetett hittel nőtt volna tovább a fa, ha nincs I. Péter.

Péter után kezdtek az oroszok európai ruhát hordani, a nők kijöttek a tyeremből, ezután kezdtek „ódákat” írni, nyugati egyetemekre járni, megjelent a becsület fogalma. Puskin André Chénierről írt ódát, Lermontov Heinét fordított. Puskin és Lermontov számára a Nyugat kevésbé volt egzotikus, mint a frissen meghódított Kaukázus. És az ma is így van, az oroszországiak elsősorban Nyugatra mennek nyaralni vagy kivándorolni.

Kit ismernek jobban az orosz olvasók? Szép Helenát vagy Yang Yuhuánt? Ki tartanak nagy hadvezérnek: Hannibált vagy Zhuge Liant? Ki számít birodalomalapítónak, Julius Ceasar vagy Si Huang-ti? A klasszikus irodalom Hérodotoszta vagy Sima Qianra hivatkozik? Az Iliászra vagy a Rámájánára? A Bibliát vagy a Koránt idézi? Mivel hasonlította össze Puskin a Holdat, varjag pajzszsal és holland sajttal vagy a kínai holdnyúllal? Hány kifejezés vagy az orosz nyelvben a franciából és mennyi az arabból vagy a kínaiból? A gimnáziumokban klasszikus nyelvként a görögöt és a latint, vagy az arabot és a kínait tanulják-e?

Ha valaki kimegy a Tverszkajára, mit lát? Bar Longue, Ritz-Carlton Moscow, Bosco, Calzedonia, Londsale, Massimo Dutti, Braccialini stb.

Orosz kultúra természetesen létezik, de ugyanúgy keverék, mint a világ legtöbb kultúrája – írja Latinyina.

(Julija Latinyina: Jeszli mi nye Zapad, to kto mi?, Novaja Gazeta, 2014. 09. 09.)