Németh Zsolt parlamenti államtitkár 2014. március 4-én hivatalába kérette Alekszandr Tolkacsot, az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetét, és Magyarország Kormánya nevében mélységes aggodalmának adott hangot a Krím-félszigeten kialakult helyzettel kapcsolatban.

A visegrádi országok 2014. március 4-i közös miniszterelnöki nyilatkozatának főbb elemeit ismertetve az államtitkár leszögezte: Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, az Oroszországi Föderáció lépéseit a nemzetközi joggal ellentétesnek tartja, ami a visegrádi országokat emlékezteti saját 1956-os, 1968-as és 1981-es történelmi tapasztalataikra. Felszólítja az orosz felet, hogy tegyen eleget a vonatkozó nemzetközi egyezményekben foglaltaknak, és egységei térjenek vissza a krími orosz bázisok határain belülre.

Magyarország minden esetben csakis a békés, erőszakmentes megoldást tartja elfogadhatónak, ezért határozottan szorgalmazza, hogy a krími konfliktus rendezése érdekében haladéktalanul kezdődjenek tárgyalások minden érintett fél bevonásával.

A visegrádi országok miniszterelnökei közös nyilatkozatot adtak ki március 4-én. 

A visegrádi országok miniszterelnökeit mély aggodalommal tölti el Ukrajna területi integritásának megsértése és az a tény, hogy az orosz parlament Ukrajna területén végrehajtandó katonai műveletre adott felhatalmazást az ukrán kormány tiltakozása ellenére. A miniszterelnökök elítélnek minden Ukrajna szuverenitását és területi épségét fenyegető lépést és felhívnak a feszültség párbeszéden keresztül történő haladéktalan csökkentésére az ukrán és a nemzetközi jog normáinak tiszteletben tartásával, valamint összhangban az 1994-ben megkötött Budapesti Memorandummal.

A visegrádi országok álláspontja az, hogy az Oroszország által végrehajtott katonai műveletek nemcsak a nemzetközi jogot sértik, hanem veszélyes helyzetet is teremtenek Európában. A Cseh Köztársaságot, Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát megdöbbenti, hogy a 21. századi Európában olyan katonai intervenció szemtanúi lehetnek, amely saját 1956-hoz, 1968-hoz és 1981-hez köthető tapasztalataikra emlékezteti őket.

A visegrádi országok miniszterelnökei felszólítják Oroszországot, hogy tartsa tiszteletben nemzetközi vállalásait és jogi kötelezettségeit, beleértve a Budapesti Memorandumban foglaltakat. A visegrádi országok mindig is elismerték az Oroszország és Ukrajna közötti történelmi köteléket. Ez magában foglalja az orosz kisebbség legitim jogainak tiszteletben tartását is. Ugyanakkor bármilyen ezzel kapcsolatos aggodalomnak békés úton kell hangot adni, az ukrán kormány bevonásával és a releváns nemzetközi szervezetek, legfőképpen az EBESZ égisze alatt. A V4 országai szolidaritásukat fejezik ki az ukrán néppel és Ukrajna kormányával, és ismételten megerősítik elkötelezettségüket az ország egysége, szuverenitása és területi integritása mellett. Ma mindennél fontosabb, hogy az ukrán kormány az ország egységét erősítő lépéseket tegyen és megvédje Ukrajna minden állampolgárának jogait – beleértve a kulturális, nemzetiségi és nyelvi kisebbségek jogait – a befogadó magatartás szellemében.

Fontos, hogy az Európai Unió és a NATO kinyilvánítsa szolidaritását Ukrajnával és felajánlja segítségét ebben a nehéz helyzetben, és egységesen álljon ki az Európa békéjét és biztonságát fenyegető veszélyes fejleményekkel szemben.

(kormany.hu)