Nyikita Mihalkov filmrendező az orosz parlament felsőházában, a Föderáció Tanácsában a Kultúra éve kapcsán tartott konferencián tett felszólalásában nemzetbiztonsági kérdésnek nevezte az ideológia újjáélesztését Oroszországban.

Mihalkov szerint nem létezik kultúra ideológia nélkül. Az ideológia orientációt jelent, s a kulturális elit feladata, hogy „formálja a nép elképzeléseit – hogyan éljen és hova haladjon.”

Egyetértett Nyikita Mihalkovval a felsőház elnöke, Valentyina Matvijenko. Véleménye szerint szomorú következményei észlelhetők az ideológiai vákuumnak, például a fiatalság „idegen kulturális posztulátumok hordozóivá válik”.

Jelena Jampolszkaja, a Kultura c. folyóirat főszerkesztője szerint kulturális elitcserére van szükség Oroszországban. Szavai szerint ő erre akkor döbbent rá, amikor a kulturális élet ismert képviselői közül sokan kiálltak a Pussy Riot mellett.

Mihalkov és Matvijenko opponensei szerint azonban egységes állami ideológia csak a totalitárius államokban létezik. Az egységes állami ideológiának ellentmond Oroszország alkotmánya is, amely szerint „13. § 1. cikkely. Az Oroszországi Föderáció elismeri az ideológiai sokszínűséget.

2. cikkely. Egyetlen ideológia sem emelkedhet állami rangra vagy válhat kötelezővé.”

(ng.ru, council.gov.ru)