Robbanásszerűen terjed a radikális iszlám az oroszországi börtönökben – írja Raisz Szulejmanov, az Orosz stratégiai kutatási központ Volgai centrumának etnoregionális és etnokonfesszionális kutatásokat folytató műhelyének vezetője.

Az 1990-es években Kaszim Nurullin hittérítő kezdett foglalkozni a tatarsztani fogvatartottak lelki életével. Erőfeszítései eredményeképpen a tatarsztani börtönök szinte mindegyikében épült mecset vagy imaterem. Kaszim Nurullint még tiszta szándékok vezették, a 2000-es évek elejétől azonban másféle gondolkodásmód is megjelent a tatárföldi büntetésvégrehajtási intézményekben. 2002-ben Murat Kudakajev vált felelőssé a köztársaság erőszakszervezeteivel való kapcsolattartásért, aki radikális irányba terelte a tatarsztani börtönök muszlim híveit. Merészebb feltételezések szerint egyfajta „börtöndzsihád” előkészítése vette kezdetét ebben az időszakban, olyan radikális muszlim hívek kiképezése, akik a jövőben akár egy „volgai kalifátus” kiépítésében is részt vehetnek.

A „börtöndzsihád” azt jelenti, hogy bűnözőket vonnak be a Próféta eszméinek terjesztésébe, olyan embereket, akik alkalmasint mindenre készek. Felerősödtek a kaukázusi kapcsolatok is. A tatarsztani börtönökben szép lassan elkezdett terjedni a Kaukázusból származó vahhabita esztétika és etika.

A novouljanovszki 2. számú kolóniában például a Doku Umarov vezette Kaukázusi Emirátus terrorcsoport alapított sejtet. Az ebbe a börtönbe kerülő muszlim fanatikusok aktív hittérítő tevékenységbe kezdtek az elítéltek között. A börtönben valóságos terrorista képző kezdte meg működését. A sejt tagjai kötelezettséget vállaltak arra, hogy szabadulásuk után az Észak-Kaukázusba mennek, hogy dzsihádot folytassanak.

A büntetésvégrehajtási intézetekben olyan sikeres a radikális iszlám térnyerése, hogy egyes fanatikus muszlimok szándékosan igyekeznek magukat börtönbe juttatni. Baskíriából ismertek esetek, amikor radikális hittérítők olyan bűncselekményeket követnek el, hogy fél-két évre börtönbe kerüljenek. Ezt az időt arra használják fel, hogy a vahhabizmust terjesszék az elítéltek között. A muszlim hittérítők idővel a börtön hierarchiájában is magas szintre emelkednek, ami elősegíti tanaik további terjesztését.

Épp ezért szakértők szerint szükséges lenne a vallási fanatikusok elkülönítése a többi börtönlakótól. Fontos lenne, hiszen a terrorizmus immáron a Volga mentén is felütötte a fejét.

(Raisz Szulejmanov: Tyuremnij halifat, Nyezaviszimaja Gazeta, 2013. 02. 21.)