A Levada Központ 2012. októberben reprezentatív közvéleménykutatást készített Oroszországban 1516 személy megkérdezésével a nemzetiségi kérdésről és a bevándorlókhoz fűződő viszonyról.  

Az eredmények a kisebbségekkel szembeni növekvő intoleranciáról és felívelő pályájú orosz nacionalizmusról tanúskodnak.

Azzal a felvetéssel, miszerint mennyire tartja szükségesnek, hogy az állam támogassa az oroszországi kisebbségeket kultúrájuk és hagyományaik megőrzésében, 49 % értett egyet (ezen belül 17 % „teljes mértékben” egyetértett), 17 % pedig ellenezte. 1996-ban még 65 % volt az egyetértők (ezen belül 32 % a „teljesen egyetértők) és 13 % az ellenzők aránya.

1996-ban még a megkérdezettek több mint 60 %-a gondolta: az a jó Oroszországnak, ha a benne élő népek megőrzik saját nemzeti identitásukat és hagyományaikat, mára viszont ez az érték 50 % alá csökkent.

1996-ban még elenyésző kisebbséget alkottak azok, akik szerint – a fenti kérdéssel szemben – az oroszországi népeknek közös normarendszert kellene követniük, melyek egy egységes nemzet kialakulásához vezetnek. 2012 őszén viszont majdnem ugyanennyien osztják ezt a nézetet, mint az egyes népek önálló identitásának gondolatát (40 % fölött).

Ami a bevándorlókat illeti: a többség (54 %) már 1996-ban is úgy gondolta, hogy a bevándorlók növelik a bűnözést, most ezt már a megkérdezettek több mint kétharmada vallja (71 %). A nem egyetértők aránya 17-ről 8 %-ra zuhant.

A túlnyomó többség úgy gondolja, a bevándorlók elveszik a munkahelyeket az oroszországiaktól (67 % – 1996-ban még csak 48 %).

Ugyanakkor a többség azzal is egyetért, hogy a legálisan Oroszországban dolgozó bevándorlók, akiknek nincs orosz állampolgárságuk, az oroszországiakkal egyenlő módon jogosultak iskolai oktatásra (56 % – nem ért egyet 14 %). A legtöbbek (36 %) szerint viszont radikálisan csökkenteni kell a bevándorlók számát. A megkérdezettek 65 %-a kevesebb bevándorlót akar látni Oroszországban.

Fontos, hogy az oroszországiak mindazonáltal nem várnak el teljes beolvadást a migránsoktól. A legtöbben (74 %) úgy vélik, a bevándorlóknak saját kultúrájuk megőrzése mellett kell idomulniuk az oroszországi kultúrához (14 % teljes asszimilációt vár el a jövevényektől).

A megkérdezettek 64 %-a szerint „az erős patrióta érzelmek” szükségesek Oroszország területi egységének megőrzéséhez. 

(kép: marsh.info)