Putyin orosz miniszterelnök bemutatta új  Oroszország-koncepcióját, melyben az ország az Eurázsiai Unió része lenne, s ahol nagyobb lenne a polgárok szabadsága és jóléte. Példakép az EU és nem a Szovjetunió.

Vlagyimir Putyin az Izvesztyija hasábjain tette közzé gondolatait a jövő Oroszországáról. A választások még csak hónapok múlva kezdődnek, ezért Putyin írása erőteljesen kampány-ízű. Szerinte a posztszovjet térségben erőteljes integrációnak kell megindulnia, mely a „polgárok és az gazdaság számára attraktív, stabil és hosszan tartó projektté kell, hogy alakuljon, amely nem függ az ingadozásoktól és a mindenkori politikai vagy más konjunktúrától.”

Putyin szerint ez az integráció már el is indult, melynek kezdete első elnökségéig nyúlik vissza: az Eurázsiai Gazdasági Unió megalapítása, a Kollektív Biztonsági Szerződés országainak szervezete és az idén január elsején életbe lépett Vámunió, mely egyelőre Oroszországra, Kazahsztánra és Belaruszra terjed ki. Az elnökjelölt szerint a következő teendő az egységes gazdasági térség kialakítása: „Egy hatalmas piacot hoznánk létre, több mint 165 millió fogyasztóval, egységesített törvényalkotással, a tőke, a szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlásával.”

Putyin ezek mellett egy második schengeni-övezetet vízionál, ahová a munkaerő és a turisták is egyszerűbben jutnának be, mint manapság. De ez még nem minden. Putyin szerint a végső cél az Eurázsiai Unió létrehozása, de szó sincs a Szovjetunió feltámasztásáról. „Naivitás lenne bármit is másolni vagy restaurálni, ami már a múlthoz tartozik.” – olvasható a lapban. Putyin még egységes valuta bevezetését sem tartja kizártnak, hiszen a csendes-óceániai-ázsiai terület gazdasági boom-jából még Európa is jócskán profitálhat.

Megválasztása esetén Vlagyimir Putyin egyáltalán nem zárkózna el az Európai Uniótól. Ellenkezőleg: támogatásáról biztosította az EU és Oroszország közötti vízumkényszer eltörlését. Igaz, a két államszövetség nem olvadna össze, hanem „építőkövei” lennének az új globális rendnek. Putyin céldátumot nem tűzött ki, de szerinte gyorsabban kellene azt létrehozni, mint az EU-t, mely 50 évvel a Római Szerződés után még mindig nem áll teljesen készen.

(aktuell.ru)