2010 október elején került sor Lettországban a parlamenti választásokra. Noha a 2008-ban kirobbant válság talán Lettországot érintette a legsúlyosabban az EU országai közül, a kormányzó jobboldali szövetség meg tudta őrizni hatalmát.

Első helyen végzett a jobbközép „Egység” pártszövetség (Vienotība) 31,22 %-al (301 ezer szavazat). A két konzervatív és egy szociálliberális párt szövetségéből álló képlet 33 mandátumot szerzett a rigai Szejmben.

252 ezer szavazattal (26 %, 29 mandátum) második lett az „Egyetértés Központja” (Saskanas Centrs – SC), amely főleg az oroszakjú lakosság érdekeit képviseli.

22 képviselői helyet szerzett a 10. Szejmben (190 ezer szavazat, 19,68 %), a „Zöldek és Gazdák Szövetsége” pártszövetség (ZZS).

A centrista „Jobb Lettországért” (Par Labu Latviju, PLL) 73 ezer szavazatot gyűjtött be, 7,65 %-al, ezzel 8 képviselőt küldhet a lett törvényhozásba.

A lett nacionalista egyesülés, a VL – TB/LNNK szintén átugrotta a parlamenti küszöböt 7,67 %-al, s 8 helyet kapott a parlamentben.

Azaz az összes parlamentbe került párt jobboldalinak ill. centristának mondható, kivéve az SC-t, amelynek tagja a Lettország Szocialista Pártja és az Egyetértés Szociáldemokrata Párt is – bár az SC-t többnyire nem baloldali, hanem „orosz” pártként definiálják (aminek oka, hogy a jogfosztott lettországi oroszság érdekeinek képviselete és a baloldali értékrend természetes módon találkozik egymással). A 10. lett Szejmben a 100 képviselői helyből tehát 71-et jobboldali és centrista képviselők foglalnak el.

A pártok szavazatainak regionális megoszlása érdekes különbségeket mutat, melyek hozzájárulnak Lettország jobb megismeréséhez.

Lettországban öt nagyobb szavazókört különböztetnek meg: a főváros Rigát, a Balti-tenger mentén Kurlandot (Kurzeme), Rigától délre Zemgale-t, Rigától északkeletre található Vidzeme, az ország keleti felén pedig Latgale.

Az öt régió közül kettőben győzött az Egység, kettőben az SC, egyben a ZZS.

A főváros Rigában, ebben az oroszajkú városban az SC aratott diadalt 41 %-kal, itt az Egység csak 28 %-ot szerzett, a ZZS 11 %-ot, a PLL 8 %-ot, a nacionalisták 7 %-ot.

Kurlandban (Kurzeme) az Egység az országos átlagnak megfelelő 31 %-ot kapott,  Lettország ezen legnyugatibb, tenger mentén fekvő régiójában viszont a ZZS aratott győzelmet 34 %-al, az SC pedig csak harmadik lett, jóval az országos átlag alatti eredménnyel (13 %), a PLL és a VL – TB/LNNK az országos átlagot hozták ebben a régióban.

A Rigától délre fekvő Zemgale-ban is az országos átlag fölött szerepelt az agrárpárt (28 %), de itt már itt már nem tudták megelőzni az Egységet (35 %). Az SC itt is a harmadik helyre szorult (15 %).

Vidzemében szerepelt legjobban az Egyetértés (41 %), a ZZS itt is az országos átlag fölötti eredményt ért el (22 %), számos járásban Latgale szomszédságában a ZZS végzett az első helyen. Az SC 15 %-ot szerzett, a nacionalisták 10 %-ot.

A legkeletibb Latgale-ban született a legegyértelműbb eredmény, itt a baloldali/”orosz” SC a szavazatok 46 %-ával győzött. Az Egység ebben a régióban csak a harmadik helyre szorult 15 %-al, még az ZZS is megelőzte (16 %). Nem meglepő, hogy a lett nacionalista VL – TB/LNNK itt szerepelt a leggyengébben mindössze 3 %-os eredményt elérve. Lettország második legnagyobb városában, az orosz többségű Daugavpilsban (ahol a népesség mintegy negyede jogfosztott) kiütéses győzelmet aratott az SC (61 %). Itt az Egység csak 6 %-ot szerzett, a nacionalisták pedig még 1 %-ot sem érték el ebben a lettországi orosz városban.

Azaz Lettország választási földrajzát tekintve négy nagyobb egység rajzolódik ki. Nyugat-Lettországban, Kurlandban a legerősebb a zöld-agrár szövetség, a ZZS. Az ország középső területe a jobboldali-centrista Egység legfőbb bázisa (bár ennek északkeleti végvidékein Balvi és Gulbene körzetében erős pozíciókkal rendelkezik a ZZS).

Kelet-Lettországban, Daugavpils és Rezekne vidékén az oroszajkú lakosság érdekeit képviselő SC a legerősebb politikai erő, de itt érte el legjobb eredményeit a PLL is.

Külön zárványt képez a főváros Riga, amely bár Nyugat-Lettországban van, de  – nagyszámú oroszajkú népességének köszönhetően – mégis az SC hitbizományának számít. Igaz, Rigában jóval erősebbek a lett nacionalisták is, mint a kelet-lettországi, főként oroszok lakta vidékeken.

(Adatok Forrása: Centrālā Vēlēšanu Komisija, cvk.lv)