Lech Kaczynski lengyel elnök tragikus szmolenszki balesete, úgy tűnik, átértékeli a lengyel-orosz viszonyt. Erről tanúskodik a neves orosz közvéleménykutató cég, a Levada Centr felmérése a lengyel-orosz kapcsolatokról. A reprezentatív felmérést 2010. április 16-19 között készítették 1600, Oroszország 44 különböző régiójából származó ember megkérdezésével.

A megkérdezettek 65 %-ból együttérzést váltott ki a szmolenszki repülőgépszerencsétlenség, 24 %-ból szörnyűséget, s csak 7 % nyilatkozott úgy, hogy semmit nem érzett a tragédia hallatán.

Nincs egyértelmű vélekedés arról, hogyan hat a katasztrófa a lengyel-orosz viszonyra: 34 % szerint sehogy, s csak 30 % várja a lengyel-orosz kapcsolatok javulását, 19 % szerint pedig egyenesen a lengyel-orosz viszony romlása várható Szmolenszk után.

Érdekes, hogy a megkérdezett oroszországiak jelentős része a lengyel-orosz problémák gyökerét főként a nem túl távoli múltban keresi (itt több válasz is lehetséges volt): a megkérdezettek 25 %-a szerint a lengyel-orosz békétlenség oka az amerikai rakétavédelmi rendszer tervezett lengyelországi telepítése; 22 % szerint a lengyelek barátságtalan viselkedése Oroszországgal szemben; 18 % szerint mert a lengyelek nem akarják elismerni, hogy országukat a Szovjetunió felszabadította; 18 % úgy véli, a gondok oka, hogy a lengyelek nem akarják beismerni azt a segítséget, amit a Szovjetunió nyújtott a háború után Lengyelországnak.

Az orosz fél felelősségét kevesebben firtatták: azt, hogy Moszkva nem akarja elismerni a sztálinizmus bűneit (21 %), vagy hogy a Szovjetunió ráerőszakolta a szocializmust Lengyelországra (17 %), esetleg Oroszország birodalmi ambícióit felelőssé téve a rossz viszony miatt (2 %).

Egyértelműen kimutatható viszont, hogy a szmolenszki tragédia és ennek kapcsán Katyn előtérbe kerülése az orosz diskurzusban jelentősen megváltoztatta az oroszok véleményét a katyni tragédiáról. 2010 márciusában a megkérdezett oroszországiaknak csak 43 %-a hallott egyáltalán Katynról, egy hónappal később már 74 %. Márciusban arra a kérdésre, hogy ki hajtotta végre a katyni mészárlást, a megkérdezettek többsége (53 %) nem tudott válaszolni. De azok közül is, akik ismerni vélték a választ, 28 % felelte azt, hogy a németek követték el a tömeggyilkosságot, s csak 19 % szerint vádolható érte a sztálini vezetés. Ma még mindig többségben vannak azok, akik nem tudják, ki követte el a bűntényt (47 %), ám ma már 35 % tudja úgy, hogy a szovjet vezetést terheli a felelősség Katynért, s csak 18 % szerint teszi felelőssé Hitlert a tömeges kivégzésért.

A megkérdezettek 28 %-a valamilyen formában szégyent érez Katyn miatt, 50 %-ból nem váltott ki ilyen érzéseket a katyni bűntény. A megkérdezettek 9 %-a, aki megtekintette Andrzej Wajda Katyn c. filmjét, leginkább együttérzést érzett a lengyel néppel (54 %), illetve fölháborodást, amiért sokáig elhallgatták ezt a tragédiát (24 %), ötödükből pedig bűntudatot váltott ki a lengyel rendező filmje.