A második világháború befejezésének 65. évfordulójához közeledve ismét előtérbe került Sztálin személyének megítélése az orosz közvéleményben (akárcsak bő egy éve, amikor a 12 legnagyobb orosz történelmi személyiség vetélkedőjén végül a 3. helyet szerezte meg Sztálin). Legutóbb az váltott ki ellentétes indulatokat, hogy Moszkvában a győzelmi ünnepségsorozat keretében a tervek szerint Sztálin-plakátokat is közszemlére tesznek majd.

A Levada Centr orosz közvéleménykutató intézet e viták apropóján felmérést végzett arról, hogyan viszonyul a mai orosz társadalom Sztálinhoz. Összesen 1600 nagykorú orosz állampolgárt kérdeztek erről meg az ország 46 régiójából.

Az adatok azt mutatják, az elmúlt 10 évben változások mutathatók ki Sztálin megítélését illetően az orosz társadalomban. Összességében, 2001 óta némileg csökkent az aránya azoknak, akik pozitívan viszonyulnak Sztálinhoz: 38 %-ról 32 %-ra. Jelentősen csökkent viszont az aránya azoknak, akik negatívan ítélik meg a diktátor tevékenységét, ez az elmúlt évtizedben 49 %-ról 31 %-ra esett vissza. Figyelemre méltó, hogy ezen belül több mint a felére csökkent azok aránya, akik „félelemmel” tekintenek Sztálinra (16 ill. 7 %).

Mint ahogy láttuk, a diktátort negatívan megítélők táborának csökkenése nem vezetett a Sztálint tisztelők táborának növekedéséhez. Igen nagy mértékben nőtt viszont azok aránya, akik közömbösen viszonyulnak a „népek vezéréhez”: ez több mint a háromszorosára duzzadt az elmúlt évtizedben, 12-ről 38 %-ra.

A Levada Centr munkatársai arra is rákérdeztek, mit jelent Sztálin halála (március 5-én volt halálának évfordulója). a  megkérdezettek számára? A közvéleménykutatásban részt vettek csaknem fele, 47 %-a számára Sztálin halála a tömeges terror, a repressziók végét jelenti, viszont 19 % szerint március 5-én „egy nagy vezér és tanító” szíve szűnt meg dobogni.

Nemcsak személyesen Sztálin, de a sztálini hagyaték is témája volt a közvéleménykutatásnak. Ez alapján az oroszok 58 %-a szerint elfogadhatatlanok azok az áldozatok, amelyeket a szovjet nép hozott a sztálini modernizáció oltárán, 34 % szerint viszont valamely mértékben elfogadható az, hogy a modernizáció áldozatokkal jár.

A megkérdezettek 32 %-a úgy véli, Sztálin bűnöző volt volt, 50 % viszont inkább vagy teljesen nem ért egyet ezzel a kijelentéssel.

Ami a Sztálin-plakátok kihelyezését illeti, ezt csak a megkérdezettek 12 %-a támogatja,  több mint fele nem  ért egyet ezzel, viszont harmadukat egyáltalán nem érdekli ez a kérdés.