Marek Szelings lett igazságügyminiszter a Baltkom lett rádiónak adott interjújában a kis népekre jellemző szociálpszichológiai tulajdonságokkal magyarázta a lettek és oroszok közötti ellentéteket a balti országban.

A lettek ugyanis, mint kis nép, csak Lettországban őrizhetik meg és fejleszthetik kultúrájukat, míg az oroszok akár New Yorkban vagy Párizsban is otthon érezhetik magukat – fejtegette Szelings. A lettek ráadásul évszázadokig más népek, németek, svédek, oroszok uralma alatt éltek, ezért nem csoda, hogy a kis népekre jellemző túlélés vágya igen erős szerepet játszik a lettek gondolkodásában.

Szelings ugyanakkor bírálta az elmúlt időszakban folytatott lett kisebbségi politikát, amely megtagadta, illetve külön vizsgához kötötte a lett állampolgárság megszerzését az országban élő több százezernyi, főként orosz nemzetiségű személy számára (azoknak és utódaiknak, akik 1940 után költöztek Lettországba).

Szelings szerint „Ha pragmatikusan nézzük és értékeljük az elmúlt 20 évet, a függetlenség időszakát, nyilvánvalóvá válnak azok a hibák, amelyek az oroszokkal kapcsolatban lettek elkövetve. Itt sok orosz él, akik itt is születtek. Ez ugyanúgy az ő hazájuk, mint az enyém, itt fognak élni ők is, sehova nem mennek. És együtt kell élnünk velük. És nagyon fontos, hogy ezek az emberek, legyen bármilyen is a nemzetiségük, a hazájuknak érezzék Lettországot. Azt gondolom, az elmúlt 20 évben ezt nem sikerült elérni. Sok orosz fiatal nem érzi a saját hazájának Lettországot, s ezt az jelenti, hogy az állam kisebbségi politikájában az elmúlt időszakban valami nem volt rendben” – mondta.

A lett miniszter elmondta, nem az oroszokat hibáztatja azért, ha azok nem lojálisak Lettországhoz, ez az elhibázott lett politika szomorú eredménye.

2010 januári adatok szerint Lettországban 344 ezer „nem állampolgár” él, azaz Lettország lakosainak több mint 15 %-a „nem állampolgár”. A „nem állampolgárok” túlnyomó többsége orosz. A lettországi „nem állampolgároknak” nincs szavazati joguk, nem szolgálhatnak a lett hadseregben, nem dolgozhatnak a közigazgatásban. Ezen kívül számos korlátozás éri a „nem állampolgárokat” a szociális, egészségügyi és más szférákban.