Mihail Gorbacsov volt szovjet elnök folytatja közeljövőben megjelenő könyve (Najegyinye sz szoboj) részleteinek csepegtetését a sajtó számára. A Nyezaviszimaja Gazetának eljuttatott részlet az 1950-es évek eseményeit idézi fel.

1956 elején az egész Szovjetuniót megrázó esemény történt, Hruscsov XX. Kongresszuson tartott előadása a személyi kultuszról. A helyi pártszervezetek vörös könyvekben megkapták az előadás tartalmát. Ennek alapján kellett az ideológiai munkatársaknak felvilágosító munkát végezni. Az előadás fogadtatása nem volt egyértelmű.

Gorbacsov azok közé tartozott, akiket azzal bíztak meg, hogy ismertesse a kongresszus eseményeit a lakossággal. A sztavropoli lakosság, főként kozákok, azonban bizalmatlanul viszonyultak az elhangzottakhoz, eleinte nem hitték el, hogy mindez lehetséges.

Később azonban sikerült megtalálni a közös hangot a néppel, amely jól emlékezett az 1930-as évek terrorjára, az erőszakos kolhozosításra.

Sokan azonban megértették, hogy Sztálin bírálata a rendszer alapjait ássa alá, és olyan kérdéseket is elkezdtek feltenni a kommunistáknak: „hol voltatok ti a terror idején?”.

1956-os magyarországi eseményekről Gorbacsovnak Andropov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete beszélt. Andropov elmondta, a XX. Kongresszus után nem sokkal Rákosi meghívta őt vadászni. Rákosi azt mondta Andropovnak, hibának tartja a XX. Kongresszus eseményeit, aminek beláthatatlan következményei lesznek Magyarországon és a Szovjetunióban is.

Nyáron a pártvezetés is visszakozni kezdett, a Központi Bizottság júniusi állásfoglalása a személyi kultuszról Sztálin marxizmus-leninizmus iránti elkötelezettségét hangsúlyozta, és a hogy a személyi kultusz nem ingatta meg a rendszer alapjait.

Gorbacsov szerint, bár Hruscsov komoly hibákat is elkövetett, de érdemei felülmúlják hibáit. Ő kezdte meg a desztalinizációt, több millió ártatlanul elítélt embert rehabilitáltak.

Brezsnyev idején a sztálinizmus reanimációja vette kezdetét, és kialakult a posztsztálinizmus ideológiája, ebben a helyzetben kellett tevékenykednie Gorbacsovéknak.

(Mihail Gorbacsov: Ljugyi szprasivali vlaszty: „A ggye vi vszje byli?”, Nyezaviszimaja Gazeta, 2012. 10. 23., a kép a XX. Kongresszus megnyitását ábrázolja 1956. február 14-én. Beszédet mond Nyikita Hruscsov. russiainphoto.ru)