1939. december 1-jén a Pravda címoldalán a „trockista-zinovjevista banda” által öt éve meggyilkolt Szergej Kirov nagyméretű fényképe látható. A cikk szerint Kirovot az egész nép szerette, éppen ezért gyűlölte őt „vadállati gyűlölettel” a „trockista-zinovjevista-buharinista” klikk. Kirov mindig a párt egységéért küzdött, kíméletlen harcot folytatott az opportunistákkal. Kirov 1934-es meggyilkolása után a párt Központi Bizottsága könyörtelen harcot kezdett „a párt, azaz a nép ellenségeivel” szemben. A Pravda vezércikkének már-már népmesei hangvételű kommentárja szerint „Sztálin elvtárs a Központi Bizottság 1937 február-márciusi plénumán feltárta a trockisták és más kétkulacsosok,  akik befészkelődtek a pártba és az volt a céljuk, hogy minden módon ártsanak a népnek, kém-diverzáns tevékenységének metódusát. A párt a sztálini KB vezetésével rendet tett a saját háza táján, hogy megakadályozza a spionok és kártevők számára a befurakodást a pártba. Lelepleződtek a nép kígyófészkekben rejtőző leghitványabb ellenségeinek, a trockistáknak, zinovjevistáknak, buharinistáknak, burzsoá nacionalistáknak a szándékai. Eladva lelküket és testüket külföldi hírszerző szerveknek, olcsón ki  akarták árusítani szocialista hazánkat, és vissza akarták állítani a kapitalista rendszert. Ám a trockista-buharinista banditákat elkapták, leleplezték.”

Ugyanebben a lapszámban, az első oldalon a Szovjet csapatok összecsapásai a finn seregekkel c. cikkben az előző nap kitört szovjet-finn háborúról olvashatunk. A cikk szerint természetesen a finn hadsereg volt a támadó fél (a valóságban a Szovjetunió volt az agresszor). Úgymond, a finn provokációkra válaszul a Vörös Hadsereg november 30-án 8 óra 30 perckor átlépte a szovjet-finn határt. Ahogy ez lenni szokott, a szovjet gyárakban tüntetéseken követelik a finnek megbüntetését. Letörölni a föld színéről a finn banditákat! Az ellenség meg lesz semmisítve! A Vörös Hadsereg becsülettel teljesíti a nép akaratát! Vége a türelemnek! – hirdetik a címek.

A második oldalon a Finn Kommunista Párt felhívása olvasható a finn néphez. Eszerint a finn kormány népellenes hóhérokból áll. De most eljött az idő a szabad Finnország megteremtésére.

December 3-án a címoldalon jelenik meg, hogy a Szovjetunió kölcsönös segítségnyújtási és barátsági egyezményt kötött a Finn Demokratikus Köztársaság kormányával (azaz a szovjetek által létrehozott bábkormánnyal). Az egyezmény szerint a Szovjetunió és Finnország kötelezettséget vállal, hogy nem avatkoznak be egymás belügyeibe. A Szovjetunió, azzal a szándékkal, hogy „megvalósulhasson a finn nép évszázados álma”, a finn és a karél nép egyesülése, átad 70 ezer négyzetkilométernyi, főleg karélok által lakott területet Finnországnak. Cserébe Finnország is átad a Karéliai-földszorosban egy területet a Szovjetuniónak, Leningrád biztonsága érdekében. A Szovjetunió ezen felül 120 millió finn márkát fizet Finnországnak. Finnország bérbeadja 30 évre a Szovjetuniónak Hanko szigetét, ahol szovjet haditengerészeti bázis létesül. Finnország ezen kívül további szigeteket ad el a Szovjetuniónak a Finn-öbölben.

A finn kormány december 3-án a Népszövetség elé terjeszti a szovjet agresszió ügyét. December 5-én a Pravda közli a szovjet kormány közleményét a Népszövetség számára a finnországi eseményekkel kapcsolatban. Molotov külügyi népbiztos vérlázítóan cinikus megfogalmazása szerint a Szovjetunió nem áll háborúban Finnországgal és a finn kormánnyal. A Szovjetunió békés kapcsolatokat ápol a Finn Demokratikus Köztársaság kormányával, amely segítségért folyamodott a Szovjetunióhoz.

A Népszövetség december 14-én kizárta a Szovjetuniót tagjai közül. December 16-án címoldalon jelenik meg a TASSZ közleménye a Népszövetség döntéséről. „A TASSZ meghatalmazást kapott befolyásos szovjet köröktől”, hogy kommentálja a Szovjetunió kizárását a Népszövetségből. A szovjet „befolyásos körök” szerint a Népszövetség döntése legfeljebb csak lesajnáló mosolyt vált ki. Anglia és Franciaország hatalmas területeket tartanak megszállva, nemrég pedig elutasították Németország békeajánlatát. Ezzel Anglia és Franciaország elvesztette a morális jogot, hogy bárkit is agresszornak bélyegezzen meg – vélik a „szovjet befolyásos körök”.

A Finnország elleni agresszió nem a várt módon alakult, a háború eseményei szép lassan lekerültek a Pravda címoldaláról. Közeledett viszont Sztálin hivatalosan 60. (valójában 61. születésnapja). A december 20-i szám már Sztálin 60. születésnapjának jegyében jelent meg. Moszkva dolgozói a születésnapra készülnek, a gyárakban kiállítások, koncertek, beszélgetőestek lesznek a nagy nap alkalmából.

December 21. Sztálin 60. születésnapja! A Szovjetunió Legfelső Tanácsa a Szocialista Munka Hőse érdemrendet adományozta I. V. Sztálinnak. Címoldalon a KB köszöntője. Eszerint Sztálin Lenin ügyének folytatója!

December 23. Sztálint a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának tiszteletbeli tagjává választották. Címoldalon. Aztán a harmadik oldalon folytatódik – még az előző napról – a Sztálinnak küldött üdvözletek felsorolása. A flottától, a Burját-Mongol ASzSzK dolgozóitól, a Ioszif Sztálin jégtörő legénységétől, a Lenin kolhoz dolgozóitól stb. stb. stb. A negyedik oldalon a külföldi vezetők üdvözletei. Ezek között egy érdekes üzenet: „Ioszif Sztálin úrnak. Hatvanadik születésnapja alkalmából fogadja legőszintébb üdvözletemet. A legjobbakat, jó egészséget kívánok Önnek személyesen, és boldog jövőt a baráti Szovjetunió népeinek. Adolf Hitler.” Ugyanitt Ribbentrop, a kínai, balti, török, szlovák vezetők jókívánságai olvashatók.

Sztálin rövid válaszait a jókívánságokra december 25-én közlik (negyedik oldal). „A német állam vezetőjének, Adolf Hitler úrnak. Kérem fogadja hálámat a megemlékezésért, és köszönetemet a Szovjetunió népeinek számára küldött jókívánságokért.” Érdekes a Ribbentropnak küldött válasz: „Köszönöm Önnek, miniszter úr a köszöntést. Németország és a Szovjetunió népeinek barátságát vér pecsételte meg és minden alap megvan arra, hogy az tartós és szilárd legyen.”

A hónap végén már a választások uralják a lapot, a finn háború hátsó oldalakra kerül.

(kép: russiainphoto.ru, Sztálin szobra egy tadzsik kolhozban 1939-ben)